سخن بزرگان

فرانسوا ولتر :

سعادت مثل هر فضيلتي از دو چيز به وجود مي آيد، صرفه جويي و كوشش.

درباره ما

دریافت خدمات دولتی به صورت مساوی برای تمامی اقشار جامعه، شناسایی مجراهای ارتباطی و تکثر کانال های ارتباطی، ایجاد ساز و کارها و بسترهای لازم به منظور عرضه ی خدمات مناسب، در دسترس بودن مراکز خدمات و… از جمله مهمترین موضوعاتی است که هر دولت خدمتگزار باید به صورت تشکیلاتی برای آنها برنامه های شفاف و مشخصی ارائه کند.

کاهش فاصله ی مراکز خدمات با مخاطبان و توزیع متناسب امکانات در شهرها و روستاهای کشور، ضرورت ایجاد مراکز و دفاتری را در گستره شهرها و حتی در روستاهای کشور برای عملیاتی کردن این خدمات، اجتناب ناپذیر کرده است.

دفاتر پیشخوان که وظایفشان ارائه بخشی از خدمات سازمان های دولتی در تمامی نقاط شهری و روستایی است، از این پس به نام “دفاتر پیشخوان خدمات دولت” شناخته می شود.

که در این راستا این دفتر فعالیت های خود را با عناوین آژانس خدماتی، دفتر خدمات ارتباطی و اینک دفتر پیشخوان خدمات دولت با مجوز 72201026 از تاریخ 1387/05/29 آغاز و کماکان در پی توسعه کمی و کیفی خدمات ارائه شده به همشهریان عزیزمان برآمده که چه از لحاظ تعداد مشتریان و چه از لحاظ رضایت آنها گواه این مطلب می باشد، و تعدادی از خدمات ادارات و سازمان های دولتی و خصوصی قابل ارائه به شهروندان عبارتند از: