سخن بزرگان

فرانسوا ولتر :

سعادت مثل هر فضيلتي از دو چيز به وجود مي آيد، صرفه جويي و كوشش.

۱۰ مطالب مهم روز گذشته که نباید از دست می دادید

روز گذشته بهترین گوشی های میان رده را معرفی کرده، حقایق علمی در مورد سیاه چاله ها را بیان کردیم و همچنین مطالب مهم دیگری را نیز پوشش دادیم. برای از دست ندادن این مطالب مهم، در ادامه با زومیت همراه شوید.