سخن بزرگان

فرانسوا ولتر :

سعادت مثل هر فضيلتي از دو چيز به وجود مي آيد، صرفه جويي و كوشش.

آپدیت جدید تلگرام، مرور ویدیویی اتفاقات مهم WWDC 2016 اپل و مطالب مهم روز گذشته

روز گذشته زوم کستی در مورد اتفاقات مهم کنفرانس اپل در WWDC 2016 داشتیم، ویژگی های جدید تلگرام در آپدیت جدید را مرور کردیم و همچنین مطالب مهم دیگری را نیز پوشش دادیم. برای از دست ندادن این مطالب مهم، در ادامه با زومیت همراه شوید.